بنیانگذاری

بنیاد رباتیک میسان شرکتی است دانش بنیان و به شماره ثبت 54791 متشکل از جمعی از متفکران و صاحب نظران دانشگاهی در حیطه های کارآفرینی، مردم شناسی و علوم فنی و مهندسی که با هدف توسعه بنیادین و همه جانبه آموزش های نوین رباتیک در سرتاسر ایران پهناور برای فرزندان این مرز و بوم گردهم آمده اند.

تجارب پربار مدیران و موسسین میسان در امر ارائه و اجراء راهکارهای نوین آموزشی برای خردسالان، کودکان و نوجوانان از یک سو و احساس نیاز به تدوین سیستمی جامع و مدون در کشور برای آموزش صحیح و جهت دهی شده فناوری های روز دنیا به آینده سازان ایران اسلامی، بارقه های اولیه ای برای تاسیس بنیادی علمی آموزشی به گستره یک کشور گردید.

بنیاد رباتیک میسان خانواده ای است به وسعت تمام ایران که در هر نقطه ای از کشور عضوی از این خانواده با تلاش خالصانه و خاشعانه خود هم راستا با سایر اعضا در جهت پیشبرد اهداف و خط مشئ های کلی مجموعه میکوشد.

اعضای جدید و قدیم این خانواده بزرگ با سرعت هرچه تمام در مسیر دستیابی به چشم اندازهای تعریف شده حرکت نموده و با نگاهی به گذشته و ترسیم روشنی از آینده از پیوستن افراد دلسوز و تلاشگر به بنیاد رباتیک میسان حمایت نموده و مقدمات توسعه بنیادین رباتیک در ایران را فراهم می آورند.