تولید و فنی

واحد تولید و فنی بنیاد رباتیک میسان مسئولیت پیگیری، کنترل و نظارت بر فرآیندهای تولید محصولات آموزشی رباتیک مطابق با برنامه های از پیش تعیین شده را بر عهده دارد.

شرح وظایف واحد تولید و فنی بنیاد رباتیک میسان :

  • طراحی تکنولوژی ساخت محصولات و قطعات تولیدی
  • شناخت کامل محصول فرآیند، تولید و نکات فنی مربوط با آن و آموزش در حین کار پرسنل
  • افزایش بهره وری و کارایی محصولات و روش های تولید
  • بهبود کیفیت محصولات و بسته بندی آنها
  • ساده تر کردن فرآیندهای تولید برای کاهش سختی کار
  • مدیریت انبارها، سالن های تولید و بسته بندی
  • برنامه ربزی فعالیت های منابع انسانی و جابجایی های لازم در خط تولید به منظور پیشبرد برنامه های واحد
  • پیگیری جهت استمرار نظام نگهداری و تعمیرات برای ماشین آلات
  • ارتباط مستمر با مسئولین کنترل کیفیت ( Q.C) به منظور انجام ممیزی های دوره ای
  • تدوین گزارشات دقیق از روند تولید در مقاطع هفتگی و ماهانه و ارائه به هیئت مدیره