سخن مدیر عامل

عزت ممدوح شایسته ذات پاک خداوندی است که با پرتو ایمان، نورانیت را در دل مومن جاری ساخته و او را عزیز می سازد و بزرگی می بخشد.

اکنون که در این برهه از حیات افتخار مدیریت خانواده بزرگ بنیاد رباتیک میسان نصیب بنده گردیده از خداوند عزوجل خواستارم که صدق در گفتار و اخلاص در کردار را بیش از پیش توشه این مسیر پر فراز و نشیب مسئولیت قرار داده و چشمانم را بصیر و همواره رو به سوی حقیقت معنوی خویش گشوده تا بتوانم صیانت از این امانت را با استعانت از درگاه جود و کرامتش به انجام برسانم.

نظر به گستردگی دامنه فعالیت ها و برنامه های اجرایی و نیز حساسیت موضوع آموزش و ارتباط با آینده سازان این مرز و بوم، تعامل را به جای تقابل در تمام حیطه های مسئولیتی سرلوحه کار خویش قرار داده و دست تک تک عزیزانی را که برای رشد و تعالی و عزت و اقتدار ایران و ایرانی تلاش می نمایند به گرمی می فشارم.

با توکل بر یگانه هستی بخش عالم، قدم در این راه گذارده و با هدف کسب رضایت خالق در مسیر خدمت به خلق خواهم کوشید.

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد تـوکـل بایدش


                             احسان اسلامی                           

                     مدیریت بنیاد رباتیک میسان