پرتال دانش پژوهان بنیاد رباتیک میسان
اخبار
1395/06/18 14:06

رباتیک کودکان در کرمان

علی بیت اللهی

نماینده بنیاد رباتیک میسان در کرمان

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید