پرتال دانش پژوهان بنیاد رباتیک میسان
اخبار
1395/11/08 14:49

رباتیک در کانون پرورش فکری کودکان دزفول

مریم باغی

نماینده بنیاد رباتیک میسان در دزفول

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید