پرتال دانش پژوهان بنیاد رباتیک میسان
1396/02/03 11:23

کلاس رباتیک میسان در کرمانشاه

ایمان خورشیدی

نماینده بنیاد رباتیک میسان در کرمانشاه

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید